Plastové žumpy je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena

Plastová žumpa je vyráběna z polotovarů desek a stěnových prvků z integrálního (lehčeného) polypropylenu, z desek z homogenního polypropylenu a z jejich kopolymerů technologií svařováním.

Plastové žumpy jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem a jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.

Žumpy použití:

 • jako vyvážecí žumpy
 • retenční nádrže
 • požární nádrže
 • kalové jímky
 • dešťové zdrže
 • čerpací jímky

Žumpy - výhody

 • zaručeně vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 • je snadné osadit je do výkopu
 • mají nízké pořizovací náklady
 • životnost
 • minimální náklady na údržbu jímek
 • nízká hmotnost

Zakrytí plastové žumpy

Plastová žumpa se vyrábí jako uzavřená (zastropená), standartně se vstupním otvorem Ø 600, nebo 600 x 600 mm v provedení stropu jako:

 • pochůzné (s poklopy třídy „A“ dle ČSN EN 124), obr. 1
 • přejezdné (s poklopy třídy „C“ a „D“ dle ČSN EN 124)

Ve standartním provedení je podzemní plastová žumpa dodávána jako uzavřená (s víkem), se vstupním průlezným komínkem, jednoduchým plastovým poklopem a pro uložení bez výskytu podzemní vody. Víko žumpy je navrženo tak, aby přeneslo zatížení od břemene 2,5 kN/m2. Průřez komínku je možný 600 x 600 mm nebo 600 x 800 mm.

Výška komínku nad víko (strop) nádrže je 350 mm. Plastová žumpa do podzemní vody bude řešena vždy pro každý jednotlivý případ na vyžádání.

Ze strany zákazníka je nutno znát předpokládanou výši hladiny podzemní vody.
 

Žumpy - odvětrávání

Plastová žumpa musí být odvětrána přívodní kanalizací nebo nad úroveň okolních budov samostatným potrubím.

Napojení plastové žumpy ke kanalizaci se provádí potrubím DN 125 až 150 dle konkrétních podmínek stavby.

 

Žumpy - další použití

Vyvážecí jímky

Celoplastové vyvážecí bezodtokové jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt:

Vladimír Krátký
obchod@cistirna-septik.cz
Tel.: 773 821 070
N2M1OW