Odlučovač tuků

Odlučovač tuků (dále jen LT)  je určen k zachycení a odstranění neemulgovaných tuků a olejů rostlinného a živočišného původu odtékajících v odpadních vodách. Uplatnění nalezne zejména v oblasti služeb (např. restaurace, jídelny, závodní kuchyně, hotely, penziony apod.) nebo v průmyslových provozech (např jatka, zpracování drůbeže, výroba lahůdek, konzervárny apod.)

Odlučovač chrání veřejnou kanalizaci před zanášením tuky a ČOV před snižováním účinnosti a tím spojenými provozními problémy. Upozornění! Do LT nelze svádět odpadní vody obsahující ropné látky nebo fekálie.

Funkce zařízení

Odpadní voda přiváděná do LT je uklidněna usměrňovací přepážkou, což umožňuje sedimentaci kalů a oddělení vzlínavých tukových částic, které vystupují k hladině.

Předčištěná voda odtéká nornou stěnou do odtokového potrubí. Odloučené tuky se shromažďují na hladině sedimentačního prostoru. Vhodně zvolenou velikostí a dodržováním zásad vedení provozu lze na výstupu dosáhnout zbytkové koncentrace tukového extraktu do 25 mg/l.

Konstrukce řešení

LT  je vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek o síle 15 mm.

Provedení  „P“. V případě spodní vody nad úroveň základové spáry je plášť ze stěnových prvků“ (80 mm silná deska s žebry -„S“. Příčná přepážka u dna zabraňuje přesouvání sedimentů k výstupu z odlučovače. Norné stěny zachycující tuky odloučené k hladině. LT splňuje podmínky nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. pro vypouštění vod o recipientů.

 

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt:

Vladimír Krátký
obchod@cistirna-septik.cz
Tel.: 773 821 070
YjFlOTBiNm