• vyvážecí jímky (žumpy)
  • retenční nádrže
  • kalové jímky
  • na dešťovou vodu
  • čerpací jímky

 

Plastová jímka

Je standardně řešena jako uzavřená válcovitá nádrž s pochůzným plastovým víkem. Je vhodná k použití u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

Lze ji využít i v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Při počtu pěti obyvatel musíme však počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by jímka měla mít objem 15 až 25 m3.

Na zakázku může mít plastová jímka jiný tvar a objem. Zároveň může být opatřena různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí. Jímka může být i dvouplášťová.

 

            1) Plastová jímka

            2) Dvouplášťová plastová jímka

 

Vyvážecí plastová jímka:

Celoplastová vyvážecí bezodtoková jímka (žumpa) se buduje v místech, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže

Slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů. 

Kalová jímka

Je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Čerpací jímky

 Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

 

Výhody:

Vodotěsnost, nízká pořizovací cena,  snadná stavební připravenost, nízká hmotnost, minimální náklady na obsluhu.

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt:

Vladimír Krátký
obchod@cistirna-septik.cz
Tel.: 773 821 070
NGQwNTRk