773 821 070

Čistírny odpadních vod

výhody:

  • příznivá cena
  • snadná montáž bez potřeby betonářských prací
  • volitelný úhel nátoku a odtoku
  • nízké náklady na elektrickou energii
  • nenáročná obsluha a údržba
  • průtoková jednotka, která se nepřeplní, proto není třeba ji předimenzovávat
  • vysoká účinnost čištění
  • provoz bez výrazného zápachu
  • 15 let funkční a v praxi ověřené ČOV
  • až 5 let záruka

Popis čistírny

Čistírny odpadních vod jsou tvořeny válcovou nádrží z polypropylenu. V této nádrži je vložena druhá válcová nádrž menšího průměru a prostor mezi těmito nádržemi je rozdělen nosnými stěnami. V jedné části meziprostoru je umístěn mechanický stupeň čištění. V jeho druhé části a středovém válci se nachází stupeň biologický. Mechanický stupeň je opatřen nornými stěnami, které separují plovoucí nečistoty a přepážkou pro zachycení a akumulaci kalu. Biologický stupeň je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží s kalovým mrakem a nucenou cirkulací vratného kalu.

 Aktivační nádrž čistírny, která se nachází ve vnitřním válci, je provzdušňována výkonným a úsporným zařízením, které se skládá z magnetického membránového kompresoru japonské výroby firmy Secoh Sangyo a jemnobublinného elementu s pružnou membránou. Kompresor zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací nádrži k přečerpání vratného kalu. V dosazovací nádrži se dále nachází odběr vyčištěné odpadní vody.

Vzhledem k tomu, že hloubka osazení čistírny do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem. Tento nástavec není pro provoz čistírny podmínkou a může být nahrazen například zděnou šachtou nebo betonovou skruží vhodného průměru. Nátokové potrubí odpadních vod čistírny není k vlastní čistírně připevněno, jelikož se nachází nad úrovní horní hrany nádrže. Je proto dodáváno jako součást plastového nástavce nebo samostatně.

 Funkce čistírny

Odpadní voda je přivedena potrubím do první komory mechanického stupně, kde dochází k zachycení plovoucích nečistot a k usazení těžkých částic. Odsazená odpadní voda z mechanického stupně přitéká do aktivační nádrže, kde činností mikroorganismů přítomných ve vločkách aktivovaného kalu dochází k vlastnímu procesu biologického čištění. Intenzivním provzdušňováním je zajištěno potřebné promíchávání obsahu nádrže a současně i dodávka kyslíku, nutného pro zajištění životních podmínek aktivovaného kalu.

Z aktivační nádrže odtéká směs odpadní vody a aktivovaného kalu do dosazovací nádrže , kde kal sedimentuje na dně a je odčerpáván mamutkou zpět do aktivační nádrže, vyčištěná odpadní voda odtéká z hladiny do odtokového potrubí.

Materiálové provedení

Veškeré komponenty (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu, stejně tak i přívodní hadice vzduchu k jednotlivým přívodům které odolávají tlaku do 100 kPa.

Čistírna kromě kompresoru neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást. Z tohoto důvodu a vzhledem k použitým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu čistírny velmi nízké.

Podmínky pro instalaci

Čistírna se instaluje vždy bez nadzemní části, krycí poklop je zároveň s terénem nebo nepatrně vyvýšen.

Čistírna se do připraveného výkopu umístí na pískové lože a po připojení potrubí odpadní vody a vzduchu se obsype tříděným materiálem.

Kompresor je umístěn v objektu, a to tak, aby byl nad hladinou vody v čistírně. V případě, že objekt není podsklepen, lze umístit kompresor v nebytových prostorách domu (předsíň, spíž, kotelna, chodba a podobně), kde vzhledem ke své velmi nízké hlučnosti neruší.

Pokyny pro provoz

Při provozu klade čistírna na provozovatele minimální nároky. Zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci kompresoru a cca 2x za rok odčerpat kal z čistírny. Tento kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.

Typy ČOV:

typ

 

BLANKA

JARMILA

MONIKA

ADÉLA

parametr

jednotka

 

 

 

 

počet EO

-

4

8

12

20

denní průtok vody

m3/den

0,60

1,20

1,80

3,00

celkový objem čistírny

m3

1,80

4,00

5,60

10,30

celková plocha čistírny

m2

1,13

2,01

2,54

3,80

hladina v mechanickém stupni

m

1,43

1,80

2,00

2,50

hladina v biolog. stupni

m

1,38

1,75

1,95

2,45

průměr vnější nádrže

m

1,20

1,60

1,80

2,20

dmychadlo

typ

SLL-50

EL-80

EL-100

EL-120

příkon el. energie

W

50

80

100

120

spotřeba el. energie

kWh/d

1,08

1,08

2,40

2,88

 

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt: Vladimír Krátký
Tel.: 773 821 070
YzUwMT