Popis čistírny

Čistírny odpadních vod jsou tvořeny válcovou nádrží z polypropylenu. V této nádrži je vložena druhá válcová nádrž menšího průměru a prostor mezi těmito nádržemi je rozdělen nosnými stěnami. V jedné části meziprostoru je umístěn mechanický stupeň čištění. V jeho druhé části a středovém válci se nachází stupeň biologický. Mechanický stupeň je opatřen nornými stěnami, které separují plovoucí nečistoty a přepážkou pro zachycení a akumulaci kalu. Biologický stupeň je koncipován jako dlouhodobá aktivace se stabilizací kalu a oddělenou dosazovací nádrží s kalovým mrakem a nucenou cirkulací vratného kalu.

 Aktivační nádrž čistírny, která se nachází ve vnitřním válci, je provzdušňována výkonným a úsporným zařízením, které se skládá z magnetického membránového kompresoru japonské výroby firmy Secoh Sangyo a jemnobublinného elementu s pružnou membránou. Kompresor zároveň zajišťuje potřebné množství vzduchu pro pohon mamutky instalované v dosazovací nádrži k přečerpání vratného kalu. V dosazovací nádrži se dále nachází odběr vyčištěné odpadní vody.

Vzhledem k tomu, že hloubka osazení čistírny do terénu je dána hloubkou uložení kanalizace, je k čistírně dodáván samostatně celoplastový nástavec s pochůzným krytem. Tento nástavec není pro provoz čistírny podmínkou a může být nahrazen například zděnou šachtou nebo betonovou skruží vhodného průměru. Nátokové potrubí odpadních vod čistírny není k vlastní čistírně připevněno, jelikož se nachází nad úrovní horní hrany nádrže. Je proto dodáváno jako součást plastového nástavce nebo samostatně.

Materiálové provedení

Veškeré komponenty (nádrž, vestavba, potrubí kalu, vzduchu a vody, příchytky) jsou vyrobeny z polypropylenu, stejně tak i přívodní hadice vzduchu k jednotlivým přívodům které odolávají tlaku do 100 kPa.

Čistírna kromě kompresoru neobsahuje žádný elektrický spotřebič a žádnou pohyblivou součást. Z tohoto důvodu a vzhledem k použitým materiálům jsou náklady na provoz a údržbu čistírny velmi nízké.

Pokyny pro provoz

Při provozu klade čistírna na provozovatele minimální nároky. Zcela postačí občas sluchem, případně hmatem zkontrolovat funkci kompresoru a cca 2x za rok odčerpat kal z čistírny. Tento kal lze s výhodou použít pro kompostování, případně jiné zemědělské využití nebo jej lze zneškodnit na kterékoliv městské čistírně odpadních vod.

Typy ČOV:

typ

 

BLANKA

JARMILA

MONIKA

ADÉLA

parametr

jednotka

 

 

 

 

počet EO

-

4

8

12

20

denní průtok vody

m3/den

0,60

1,20

1,80

3,00

celkový objem čistírny

m3

1,80

4,00

5,60

10,30

celková plocha čistírny

m2

1,13

2,01

2,54

3,80

hladina v mechanickém stupni

m

1,43

1,80

2,00

2,50

hladina v biolog. stupni

m

1,38

1,75

1,95

2,45

průměr vnější nádrže

m

1,20

1,60

1,80

2,20

dmychadlo

typ

SLL-50

EL-80

EL-100

EL-120

příkon el. energie

W

50

80

100

120

spotřeba el. energie

kWh/d

1,08

1,08

2,40

2,88

 

 

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt:

Vladimír Krátký
obchod@cistirna-septik.cz
Tel.: 773 821 070
ODJkY